Sjötelegrafen i Nynäshamn

Köpkvarteret och kontorsområdet Sjötelegrafen ligger vid infarten till Nynäshamn med gångavstånd till centrum och färjeterminalen. Det är lätt att ta sig hit med bil eller buss. Bilen parkerar du gratis på någon av våra 465 parkeringsplatser.

Sjötelegrafen har utvecklats till en levande del av Nynäshamn med butiker, service och kontor. När handelsplatsens samtliga ytor är färdigställda och uthyrda kommer den att rymma cirka 20 butiker inom främst hem, fritid och service.

Kvarter i gammal industrimiljö

Sjötelegrafen är en handels- och arbetsplats med särpräglad karaktär. Kvarteret ryms i en gammal televerkstad byggd på 1910-talet. Televerkstaden expanderade ända fram till slutet av 1980-talet och var under ett helt sekel en av de viktigaste arbetsplatserna i Nynäshamn med omnejd.

Vid ombyggnaden har karaktären av industribyggnad bevarats samtidigt som den kompletterats med modern arkitektur. Ursprungliga takvalv, stora ljusinsläpp, karaktäristiska rördragningar och exponerade balkar ger handelsplatsen dess unika karaktär.

Ägare

Sjötelegrafen ägs och utvecklas sedan 2020 av Elisby Fastigheter